Ceník

Bazeni

Kategorija
3h
Dnevna
Kategorija
Odrasli
3h
28,00 kn
Dnevna
43,00 kn
Kategorija
Djeca, učenici, studenti, invalidi, HVIDRA
3h
23,00 kn
Dnevna
33,00 kn
Kategorija
Obiteljske (roditelji i jedno dijete)*
3h
58,00 kn
Dnevna
93,00 kn

Dodatno dijete 10,00 kn*

Kategorija
Cijena
Kategorija
SWIM ULAZNICE - 30 ULAZNICA ZA TRI SATA KUPANJA (MAX 5 osoba) - KORIŠTENJE U OKVIRU 90 DANA (SWIM TICKETS - 30 TICKETS FOR 3H OF SWIMMING (MAX 5 people) – USUABLE FOR 90 DAYS)
Cijena
600,00 kn
Kategorija
SWIM ULAZNICE - 10 ULAZNICA ZA TRI SATA KUPANJA (MAX 3 osobe) - KORIŠTENJE U OKVIRU 90 DANA (SWIM TICKETS - 10 TICKETS FOR 3H OF SWIMMING(MAX 3people) - USUABLE FOR 90 DAYS)
Cijena
220,00 kn
Kategorija
VATERPOLO 1 SAT OD 20 DO 21 H (WATERPOLO - 1H 20-21H)
Dnevna
250,00 kn

Ostale doplate / dodatne usluge

Kategorija
Cijena
Kategorija
Najam ogrtača
Cijena
30,00 kn
Kategorija
Spuštanje - veliki tobogan
Cijena
1,00 kn
Kategorija
Gubitak narukvice
Cijena
200,00 kn
Kategorija
Gubitak ključa
Cijena
50,00 kn

Cijene se primjenjuju od 25.05.2019. godine

PDV uključen u cijenu.