ODLUKA O SUBVENCIJI

Poštovani posjetitelji, 

po prijedlogu gradonačelnika Grada Daruvara, Gradsko vijeće Grada Daruvara je donijelo odluku 10.srpnja o izmjeni i dopuni Odluke o odobrenju subvencije cijene ulaznice a u iznosu od 5,00 € po korisniku, počevši od 11.srpnja 2023. godine. 
Subvencinirane ulaznice se odnose na Grad Daruvar te naselja koja ono čini a to su; Daruvarski Vinogradi, Doljani, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Lipovac Majur, Ljudevit Selo, Markovac i Vrbovac. 

Dokumenti