PRIGOVOR

Sukladno članku 10. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22 i 56/23) svoje pisane prigovore možete podnijeti:

 

  • putem pošte na adresu: TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE d.o.o., Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar;
  • putem elektroničke pošte: info@vodeni-park.com

Odgovor ćete dobiti u roku 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.