Novosti i akcije

Odluka o odobrenju subvencije

Poštovani Daruvarčani,  Odlukom gradskog vijeća po prijedlogu gradonačelnika grada Daruvara izvršit će se subvencioniranje cijene ulaznice u iznosu od 3,30 € po...

saznajte više...

Zakon o zaštiti na radu

https://www.zakon.hr/z/167/Zakon-o-za%C5%A1titi-na-radu

saznajte više...

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

https://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti

saznajte više...

Zakon o pravu na pristup informacijama

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

saznajte više...

Zakon o javnoj nabavi

https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

saznajte više...

Zakon o radu

https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu

saznajte više...

Zakon o trgovačkim društvima

https://www.zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgova%C4%8Dkim-dru%C5%A1tvima

saznajte više...

Radno vrijeme 06.01.2023.

Poštovani gosti,    Radi mnogobrojnih upita ovim putem Vas obavještavamo da dana 06.01.2023. RADIMO po uobičajenom radnom vremenu od 10 do 19h. Također zbog praznika...

saznajte više...

Pravo na pristup informacijama i opći dokumenti

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne...

saznajte više...

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU TIJEKOM NADOLAZEĆIH BLAGDANA

25.12.2022. BOŽIĆ – NE RADIMO 01.01.2023. NOVA GODINA – NE RADIMO   Nakon toga se vraćamo uobičajenom radnom vremenu. Svi djelatnici Termalnog vodenog parka Vam žele...

saznajte više...

ROĐENDANSKI PAKET

Termalni vodeni park nudi mogućnost proslave dječjih rođendan uz prethodni dogovor i rezervaciju na broj telefona: 043/440-044 ili 099/665-4275 Što nudimo? *1/2 miješane pizze...

saznajte više...

OBAVIJEST ZA DARUVARČANE

Poštovani Daruvarčani,  Odlukom gradskog vijeća po prijedlogu gradonačelnika grada Daruvara izvršit će se subvencioniranje cijene ulaznice u iznosu od 25,00 kn po korisniku...

saznajte više...