Novosti i akcije

ZABRANJEN UNOS HRANE I PIĆA

N A P O M E N A ! U OBJEKTU TERMALNOG VODENOG PARKA ZABRANJEN JE UNOS HRANE I PIĆA! ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU.  

saznajte više...

Obavijest

Poštovani posjetitelji, Prije dolaska u Termalni vodeni park Aquae Balissae najljubaznije Vas molimo da nas kontaktirate radi brojčanog stanja ljudi. Sukladno epidemiološkim...

saznajte više...

Obavijest COVID-19

Poštovani,  Sukladno PREPORUCI ZA RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE U VEZI S POJAVOM KORONA VIRUSA COVID-19 te s obzirom na postojeću situaciju obaviještavamo Vas da je Termalni...

saznajte više...

Javna nabava 2019. - Opskrba el. energijom

saznajte više...

Javna nabava 2018. - Opskrba el. energijom

saznajte više...

Pravo na pristup informacijama i opći dokumenti

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne...

saznajte više...

Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne...

saznajte više...

Javna nabava 2017. - Opskrba el. energijom

saznajte više...

Javna nabava 2014. - Opskrba el. energijom

saznajte više...

Plan nabave za 2015. god

saznajte više...

Plan nabave za 2014. godinu

saznajte više...

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2013

saznajte više...