Novosti i akcije

Zakon o zaštiti na radu

https://www.zakon.hr/z/167/Zakon-o-za%C5%A1titi-na-radu

saznajte više...

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

https://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti

saznajte više...

Zakon o pravu na pristup informacijama

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

saznajte više...

Zakon o javnoj nabavi

https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

saznajte više...

Zakon o trgovačkim društvima

https://www.zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgova%C4%8Dkim-dru%C5%A1tvima

saznajte više...

Pravo na pristup informacijama i opći dokumenti

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne...

saznajte više...

ODLUKA O ODOBRENJU SUBVENCIJA

Poštovani Daruvarčani,  Odlukom gradskog vijeća po prijedlogu gradonačelnika grada Daruvara izvršit će se subvencioniranje cijene ulaznice u iznosu od 3,30 € po...

saznajte više...

CJENICI POSEZONE 2022/2023

Poštovani posjetitelji,  U prilogu objavljujemo cjenike za posezonu 2022/2023. Datum otvaranja bazena je 15.10.2022. (subota) od 10 do 19h. RADNO VRIJEME:  PON/UTO - ne...

saznajte više...

OBAVIJEST KORISNICIMA SUBVENCIONIRANIH ULAZNICA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

  Sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih...

saznajte više...

JAVNA NABAVA 2022

saznajte više...

Daruvarčanima na znanje

Grad Daruvar i ovoga ljeta subvenicionira Daruvarčane sa trosatnom ulaznicom za kupanje, stoga je cijena ulaznice za 3h kupanja za odrasle 30,00 kn dok je za djecu, učenike, studente,...

saznajte više...

PLANOVI I IZVJEŠĆA

saznajte više...